Nyheter & information

Årsmöte 2016Information

Posted by ordförande Mon, November 23, 2015 14:25:10

SRS årsmöte 2016 kommer att äga rum i Norrköping söndag 28 februari, dagen efter Agility Grand Prix och troligen på samma plats. Kallelse kommer i oktober/decembernumret av Husråttan.


Agility Grand PrixUtställningar

Posted by ordförande Mon, November 23, 2015 14:20:34

Agility Grand Prix 2015 kommer att äga rum den 27 februari 2016 :)

Platsen är Norrköping. Annons kommer i kommande oktober/decembernummer av Husråttan, och den finns redan på vår facebooksida. Välkommen med anmälan!

Mer detaljer meddelas så fort vi har dem själva.


SwishSenaste Nytt

Posted by ordförande Mon, November 23, 2015 14:18:53

SRS har nu blivit så moderna att vi har skaffat Swish!

Numret är 123 580 30 37 .

Extra ÅrsmöteSenaste Nytt

Posted by webmaster Sun, October 04, 2015 10:49:55

Igår valdes en ny styrelse ut på det Extra årsmötet i Hässleholm i samband med Hässleholmsutställningen.

Den nya Styrelsen kommer strax att komma ut på hemsidan.

Aktivitetsdag 14 februariSenaste Nytt

Posted by sekreterare Sat, January 17, 2015 15:10:43

Hej Medlemmar!

Pga domarbrist får vi tyvärr ställa in utställningen den 14 februari i Hässleholm. Årsmöte ska vi förstås ha ändå!

I stället kommer vi att ha en aktivitetsdag.

Tid och plats som tidigare annonserats: Hässleholmsgården 14 februari.

9-10 friskkontroll, högst två råttor per person
10-12 agilityträning
12.30 årsmöte (endast medlemmar)

Och under tiden har vi råttloppis och workshop med hängmattor.
Ta med dina överblivna råttsaker, sätt dem på ett bord och sälj till andra råttgalningar! Sen använder du pengarna till att köpa grejor på de andra borden......

Varmt välkomna!

SRS styrelse
via
Cilla Wyke, sekreterare

Blog image

Kallelse till SRS årsmöte 2015Senaste Nytt

Posted by sekreterare Wed, December 10, 2014 23:52:33

Plats: Hässleholmsgården, Hovdalavägen 303, 281 35 Hässleholm

Tid: 14 februari 2015 kl 12.30.

Rösträtt har alla medlemmar som betalt sin medlemsavgift senast 31 januari 2015. Det

går också att rösta per brev enligt stadgarnas § 3 mom 8: ”Medlem kan rösta

skriftligen. Medlemmen ska rösta ja, nej eller blankt i alla förekommande frågor. Den

skriftliga rösten, som skall vara undertecknad och bevittnad av två personer, skall

lämnas till mötessekreteraren innan justering av röstlängd sker.”

Motioner till årsmötet ska vara inlämnade senast 2015-01-18. Maila motion/er till

sekreteraren: sekreterare@svenskarattsallskapet.se eller skicka per post till

Cilla Wyke, Krukmakaregatan 5, 28153 Finja.

Nomineringar till styrelseposter mailas till valberedningens sammankallande Johanna

Ivarsson, kulla_gulla@yahoo.com eller per post: Banvägen 8, 76343 Hallstavik.

Motioner kommer löpande att läggas upp på hemsidan www.svenskarattsallskapet.se.

Du som inte har internet kan få dem per brev om du kontaktar sekreteraren på adress

enligt ovan eller telefon 0705 951016.

Dagordningen innehåller enligt stadgarna följande punkter.
Exakt dagordning med alla motioner, propositioner och nomineringar hittar du under "Årsmöte 2015" på förstasidan.

 val av mötespresidium

 val av 2 justerare tillika rösträknare

 godkännande av dagordning

 fråga om årsmötets beslutsmässighet (utlysning, röstlängdsjustering)

 föredragande av verksamhetsberättelsen

 föredragande av revisionsberättelsen

 fastställande av balans- och resultaträkning

 förslag till verksamhetsplan samt budget

 fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

 val av ordförande

 val av sekreterare

 val av kassör

 val av övrig styrelse

 val av revisorer

 val av valberedning och sammankallande

 motioner och propositioner

 eventuella förslag till hedersmedlemVarmt välkomna!

SRS styrelse

Agility Grand Prix 141206Utställningar

Posted by sekreterare Wed, November 05, 2014 00:01:48

SRS riks bjuder in till
Agility Grand Prix

6 december 2014 i Kallhälls Folkets Hus

Friskkontroll 8.30-10.00
Bedömning startar ca 10.30

Arrangör: SRS Riks

Utställningsansvarig: Mia Florentin (annan person på själva utställningsdagen),
winterr8tta@hotmail.com tel 0704 91 57 62

Domare

Petklass: Johanna Ivarsson
Standard: Theres Granath
Agility A&B 1: Varga Nyman
Agility A&B 2: Lycia Boklund

Vid stort eller oväntat litet antal anmälda råttor kan det bli domarändringar.

Utställare ska vara medlem i SRS och råttan ska vara registrerad i SRS

Anmälningsblankett kan laddas ner och skrivas ut från SRS hemsida
www.svenskarattsallskapet.se och skickas till Frida Lydén, Fågelvägen 6c, 175 64 Järfälla
eller per mail till fridagaly@hotmail.com

I mailanmälan skriv klass/klasser, råttans namn, färg/päls/teckning/öron, födelsedatum
och registreringsnummer, e (pappans namn) och u (mammans namn), uppfödare, ägare
och ditt eget namn, telefonnummer och ev medlemsnummer.
Om du har titlar på gång, glöm inte att ta med en ifylld titelblankett till utställningen.

Betalning 35 kr per råtta och klass för de fem första råttorna i varje klass. Från och med
sjätte råttan kostar det 20 kr.
Sätt in pengarna på SRS plusgiro 490 34 84 – 6, glöm inte skriva ditt namn .

Sista anmälnings- och betalningsdag fredag 21 november.

Varmt välkomna!

SRS styrelseUtställning i Hässleholm 16 augustiUtställningar

Posted by sekreterare Tue, August 12, 2014 09:56:38

Så här kommer du till Hässleholmsgården:

Med bil

Från söder:
Kör väg 23 mot Hässleholm. Ca 5 km efter Sösdala, sväng vänster mot Hässleholm och Hovdala Slott. Efter ca 10 km, precis innan du kommer fram till Hässleholm, sväng vänster mot Hässleholmsgården. Kör genom allén och håll höger när du kommit fram till gården. Parkera på grusplanen till höger.

Från öster:
Kör väg 21 mot Hässleholm. Följ skylt mot Malmö, Hässleholm Ö, Attarp (vanster mot Hässleholm när du kommit upp på avfarten). Följ vägen tills du kört under en järnvägsviadukt i Hässleholm. Ta sedan vänster i den stora rondellen (Grönängsplan) och följ skyltar mot Hässleholmsgården (kan också stå Tormestorp, Hovdala slott). När du kört under nästa järnvägsviadukt, sväng höger mot Hässleholmsgården. Kör genom allén och håll höger när du kommit fram till gården. Parkera på grusplanen till höger.

Från norr:
Kör väg 23 mot Hässleholm. Ta av mot Helsingborg, väg 21. Vid Trafikplats Vankiva, första efter avtaget från väg 23, ta av och följ skyltarna mot Hässleholm V. Kör rakt fram tills du kommer till den andra stora rondellen (Grönängsplan) och kör rakt fram i den mot Hässleholmsgården (kan också stå Tormestorp, Hovdala slott). När du kört under järnvägsviadukten, sväng höger mot Hässleholmsgården. Kör genom allén och håll höger när du kommit fram till gården. Parkera på grusplanen till höger.

Från väster:
Kör väg 21 mot Hässleholm och ta av mot Hässleholm V i Trafikplats Vankiva. Kör rakt fram tills du kommer till den andra stora rondellen (Grönängsplan) och kör rakt fram i den mot Hässleholmsgården (kan också stå Tormestorp, Hovdala slott). När du kört under järnvägsviadukten, sväng höger mot Hässleholmsgården. Kör genom allén och håll höger när du kommit fram till gården. Parkera på grusplanen till höger.

Med tåg

Ta tåget till Hässleholm. Ta sedan buss nummer 1 mot Garnisonen/Sjörröd (OBS! Inte mot Ljungdala!). På lördagar går första bussen 09.20 och sedan en gång i halvtimmen. Samma bussar går tillbaka, sista bussen går ca 16.30.

Bussarna går från Andra Avenyn, mitt emot centralstationen, hållplats L.

Om du ska ställa ut och behöver skjuts till Hässleholmsgården (kan ju bli lite tajt att hinna till friskkontrollen) så kan någon komma och hämta dig på stationen, det tar bara några minuter att köra. Hör av dig till utställningsansvarig Cilla Wyke på sekreterare@svenskarattsallskapet.se eller telefon 0705 951016 i så god tid som möjligt!