Nyheter & information

Nyheter & information

  

Nyheter och information från Svenska Råttsällskapet.
Huvudsidan finner ni på http://svenskarattsallskapet.se

Swish

Senaste NyttPosted by ordförande Mon, November 23, 2015 14:18:53
SRS har nu blivit så moderna att vi har skaffat Swish!

Numret är 123 580 30 37 .

  • Comments(0)//info.svenskarattsallskapet.se/#post7

Extra Årsmöte

Senaste NyttPosted by webmaster Sun, October 04, 2015 10:49:55
Igår valdes en ny styrelse ut på det Extra årsmötet i Hässleholm i samband med Hässleholmsutställningen.

Den nya Styrelsen kommer strax att komma ut på hemsidan.

  • Comments(0)//info.svenskarattsallskapet.se/#post6

Aktivitetsdag 14 februari

Senaste NyttPosted by sekreterare Sat, January 17, 2015 15:10:43
Hej Medlemmar!

Pga domarbrist får vi tyvärr ställa in utställningen den 14 februari i Hässleholm. Årsmöte ska vi förstås ha ändå!

I stället kommer vi att ha en aktivitetsdag.

Tid och plats som tidigare annonserats: Hässleholmsgården 14 februari.

9-10 friskkontroll, högst två råttor per person
10-12 agilityträning
12.30 årsmöte (endast medlemmar)

Och under tiden har vi råttloppis och workshop med hängmattor.
Ta med dina överblivna råttsaker, sätt dem på ett bord och sälj till andra råttgalningar! Sen använder du pengarna till att köpa grejor på de andra borden......

Varmt välkomna!

SRS styrelse
via
Cilla Wyke, sekreterare  • Comments(0)//info.svenskarattsallskapet.se/#post5

Kallelse till SRS årsmöte 2015

Senaste NyttPosted by sekreterare Wed, December 10, 2014 23:52:33

Plats: Hässleholmsgården, Hovdalavägen 303, 281 35 Hässleholm

Tid: 14 februari 2015 kl 12.30.

Rösträtt har alla medlemmar som betalt sin medlemsavgift senast 31 januari 2015. Det

går också att rösta per brev enligt stadgarnas § 3 mom 8: ”Medlem kan rösta

skriftligen. Medlemmen ska rösta ja, nej eller blankt i alla förekommande frågor. Den

skriftliga rösten, som skall vara undertecknad och bevittnad av två personer, skall

lämnas till mötessekreteraren innan justering av röstlängd sker.”

Motioner till årsmötet ska vara inlämnade senast 2015-01-18. Maila motion/er till

sekreteraren: sekreterare@svenskarattsallskapet.se eller skicka per post till

Cilla Wyke, Krukmakaregatan 5, 28153 Finja.

Nomineringar till styrelseposter mailas till valberedningens sammankallande Johanna

Ivarsson, kulla_gulla@yahoo.com eller per post: Banvägen 8, 76343 Hallstavik.

Motioner kommer löpande att läggas upp på hemsidan www.svenskarattsallskapet.se.

Du som inte har internet kan få dem per brev om du kontaktar sekreteraren på adress

enligt ovan eller telefon 0705 951016.

Dagordningen innehåller enligt stadgarna följande punkter.
Exakt dagordning med alla motioner, propositioner och nomineringar hittar du under "Årsmöte 2015" på förstasidan.

 val av mötespresidium

 val av 2 justerare tillika rösträknare

 godkännande av dagordning

 fråga om årsmötets beslutsmässighet (utlysning, röstlängdsjustering)

 föredragande av verksamhetsberättelsen

 föredragande av revisionsberättelsen

 fastställande av balans- och resultaträkning

 förslag till verksamhetsplan samt budget

 fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

 val av ordförande

 val av sekreterare

 val av kassör

 val av övrig styrelse

 val av revisorer

 val av valberedning och sammankallande

 motioner och propositioner

 eventuella förslag till hedersmedlemVarmt välkomna!

SRS styrelse

  • Comments(0)//info.svenskarattsallskapet.se/#post4

2014-08-01

Senaste NyttPosted by webmaster Fri, August 01, 2014 19:10:39
Under natten lanserades sidan och är nu aktivt igång.
Den gamla sidan rattsallskapet.se kommer så småningom att stängas ner.

Då allt inte hunnit bli klart innan lansering så är det fortfarande en del på sidan som är under konstruktion än, jag hoppas ni har tålamod och samtidigt blir en del av uppbyggnaden av den nya sidan allt eftersom den tar form.

Finns det några felaktigheter eller vid frågor så maila gärna på webmaster@svenskarattsallskapet.se

  • Comments(0)//info.svenskarattsallskapet.se/#post1